گروه تی آرا در وی لایو اخیر خود اعلام کردند که در حال آماده سازی برای کامبک چهار نفره خود هستند