سلام گایز

ما اولین گروه کاوریست مختلط توی بیان هستیم

حتما وبو دنبال کنین و ازمون حمایت کنین^_^

🖤Shining melody💛