دانلود برنامه Ssap Melon Station با حضور دخترا

پ.ن: با اینکه این سینگل آلبوم قرار نبود پروموت بشه ولی دخترا به این همه برنامه دعوت شدن تا راجع به کامبکشون صحبت کنن این است قدرت تی آرا

DOWNLOAD

ENG SUB