به گزارش خبرگزاری Sports Chosun در تاریخ ۳ ژانویه ، هیومین عضو T-ara و فوتبالیست هوانگ یویی جو از نوامبر سال ۲۰۲۱ با هم وارد رابطه شدن.
به گفته این خبرگزاری هیومین و یویی جو، ماه گذشته به مدت دو هفته‌ به سوئد سفر کردن و اونجا با هم وقت گذروندن.

از اونجایی که هوانگ یویی جو در حال حاضر از بازیکنان تیم فوتبال LOSC Lilleست و در شهر لیل فرانسه زندگی میکنه ، رابطه اون ها یک نوع «رابطه از راه دور»ئه.

چند دقیقه بعد از انتشار این گزارش،منابعی از دو طرف با تایید این خبر اعلام کردن که اون ها هنوز در مرحله شناخت بیشتر همدیگه‌ان.

خبرگزاری Dispatch هم بعد از انتشار این گزارشات، عکس هایی از سفر هیومین و یویی جو به کشور سوئد رو منتشر کرد.
 

 

هوانگ یوی جو